Meesterstemvork 128 Hz

Gezonde Trilling: 128 Hz Meester-stemvork

Dé allround Meesterstemvork resoneert met de oertoon van het universum

Alles is constant in beweging. Beweging is trilling en is de basis van alles. De trilling benoemen wij met het woord Hertz. De hoeveelheid Hertz geeft aan hoe hoog of laag de trilling is. Wanneer de trillingen van de diverse elementen met elkaar harmoniëren is er resonantie. Veel mensen vandaag de dag zijn niet meer met de oorspronkelijke trilling van het leven in harmonie. Zij resoneren niet meer mee met de gezonde trilling van het universum. Door stress van de steeds drukker en voller wordende en eisende maatschappij en door de gifstoffen in de lucht en in ons eten dreigen we steeds verder af te raken van onze oorspronkelijke harmonie met de aarde en de kosmos. Hoe kunnen we de harmonie en gezonde resonantie weer vinden? Eén van de mogelijkheden om te werken met trillingsfrequenties -die afgestemd zijn op het gezonde ritme van de aarde en het universum- is het werken met stemvorken. In het Noorderlicht Centrum te Geldrop werken we met stemvorken.
 Er zijn vele stemvorken met diverse frequenties. Elke stemvork heeft zijn eigen frequentie en daarmee een uniek karakter. Wanneer je het karakter van een stemvork kent ben je in staat er goed mee te werken. Graag geef ik jullie een kijkje in het karakter van één van de belangrijkste stemvorken, de Meesterstemvork van 128 Hz. Het is de stemvork die overal en altijd ingezet kan worden bij elk probleem, zowel bij fysieke en emotionele problemen als bij diverse psychische problemen. Dit komt omdat de trilling van 128 Hz afstamt van de oertoon van het universum.

1 trilling per seconde is de oertoon van het universum.

Wanneer je 1 Hz zevenvoudig octaveert kom je bij 128 Hz. Bekijk deze reeks van frequenties: 1-2-4-8-16-32-64-128-256-512-1024. Wanneer we de 1 Hz zeven maal verdubbelen komen we uit op 128 Hz. Verdubbelen wij die nogmaals, dan komen we uit op 256 Hz. De 256 Hz wordt in de Fonoforese (kennis van de stemvorken) ook wel de ‘Hoge Meestervork’ genoemd. De 256 Hz is de optimale fundamentele verhoogde Schumannfrequentie. De Schumannfrequentie is de aarde frequentie 7,8 – 8 Hertz per seconde. 8 Hertz is het Alfahersengolvenritme waarin onze hersenhelften worden gesynchroniseerd. Zowel de 128 Hz als de Schumannfrequentie 256 Hz stamt direct van de oertoon van het universum af. Dit geeft de mogelijkheid om het lichaam met deze stemvorken hierop af te stemmen.

Het is uit onderzoek gebleken dat, wanneer een healer zichzelf afstemt om te gaan healen, zijn trillingsfrequentie gelijk wordt aan de Schumannfrequentie , de matrix van al het leven. Wanneer wij mediteren of wanneer wij ons ‘herinneren’ resoneren wij ook op de Schumannfrequentie.

Terug naar de Meesterstemvork van 128 Hertz. Je kunt je nu waarschijnlijk wel voorstellen, dat de Meesterstemvork de resonantie is van ‘onvoorwaardelijke liefde. We noemen het ook wel de Christusenergie of Zonnelogosfrequentie.

De Meesterstemvork harmoniseert en balanceert alle lichamelijke en organische lagen van de mens. Hij verzorgt het algehele welbevinden. Hij brengt spanningen tot rust en schenkt innerlijke bevrijding. De 128 Hz frequentie verbindt ons met het wonderlijke genezende ritme van het hart. Hij voert ons weg uit de angst en naar het vertrouwen, naar het oervertrouwen in ons zelf. Angst en Liefde/vertrouwen zijn twee zijden van dezelfde medaille. Waar Liefde/vertrouwen zegeviert kan de angst niet heersen. De trilling van deze stemvork komt overeen met de energie die healers gebruiken, bijvoorbeeld  Reiki energie of shambala energie. Zij kan de aura stabiliseren, energetische gaten dichten, de stervende helpen om de poort van de dood te vinden en er met vertrouwen doorheen te gaan. De Meesterstemvork kan de huilbaby tot rust brengen, daar zij zich gekoesterd weet in de schoot van het AL. Dit komt omdat de Meesterstemvork sterk verbonden is met de moeder aarde frequentie en het moederprincipe. Hij geeft kracht en een gevoel van bescherming. Door deze bescherming zijn wij in staat alle ingesnoerde gevoelens stap voor stap vrij te laten en los te laten. We worden weer verbonden met de oertoon van al wat is. Met de levensenergie die de basis is van ons bestaan.

Noor Elffers
Mocht je deze tekst willen gebruiken is dit toegestaan onder vermelding van mijn naam en website. De foto is gemaakt door Peter Gouw