Behandeling van emotionele en mentale blokkades

Emotionelementalelijnkopie

En loslaten van vervuiling algemeen

Bij uitstek geschikt wanneer iemand in een emotionele rollercoaster zit en moeilijk kan loslaten of wanneer iemand zich angstvallig vast blijft houden aan mentale schijnzekerheden en overlevingsstrategieën die al lang niet meer nodig zijn.

 • Twee punten links en rechts op de hals op de halsklieren:
  De linkerzijde is het emotionele punt van loslaten en loskoppelen. Het punt op de rechterzijde is het mentale loskoppel- en loslaatpunt.
 • Twee banen op de benen:
  Worden behandeld van boven naar beneden. Volg de pijlen. de linker baan op het linkerbeen is gericht op het loskoppelen en loslaten van emotionele blokkades en struggles. De rechter baan op het rechterbeen is gericht op het loskoppelen en loslaten van mentale blokkades en struggles. In de regel behandel je eerst het linker been en daarna het rechter been. Het linker been is meer het opstijgende en opnemende been, de yin zijde, de aardse energie stroomt omhoog. Het rechter been is meer het dalende en loslatende been, de yangzijde, de kosmische energie stroomt naar beneden.
 • De twee bovenste punten in de hals worden betrild met bijvoorbeeld de stemvorken Mercurius 141, 27 Hz, Schumann resonantie I 250,56 Hz of Geomagneetveld 149,74 Hz.
 • De twee banen op de benen worden betrild met bijvoorbeeld Geomagneetveld 149,74 Hz, Aardetoon dag 194,18 Hz,  Lilith 123,02 Hz of Bioritme lichaam 135,08 Hz.
  • Stem je af op je cliënt en test uit welke stemvork geschikt is op dit moment bij deze behandeling.
  • Begin op het linker punt in de hals. Sla de stemvork aan en breng deze langzaam richting dit punt. Plaats de stemvork en neem waar op welke wijze de trilling door het lichaam wordt opgenomen. Laat de stemvork de aangegeven drie fases uit trillen (zie het Fonoforese EHBO boekje of je syllabus). Vraag de cliënt te benoemen wat zij ervaart. Ervaart de cliënt emoties of gedachten dan kun je de cliënt vragen om deze emoties en of gedachten de ruimte te geven. Dit betekent dat de cliënt de emotie of de gedachtenspinsels gaat accepteren. De trilling van de stemvork helpt met het transformatieproces en het loslaten. Plaats de stemvork nog tweemaal en blijf waarnemen en vragen hoe het gaat. Blijf ook je cliënt aangeven om de emotie of de gedachten te accepteren en de ruimte te geven. Stroomt de trilling goed door in het lichaam, dan kun je na drie keer plaatsen overgaan naar het rechter halspunt.
  • Plaats de stemvork op het rechter halspunt. Ga hier precies zo te werk als bij het linker halspunt. Heb geduld en laat je aandacht gericht blijven op heling voor het hoogste goed van je cliënt. Stimuleer je cliënt om acceptatie en ruimte te geven aan zijn gevoelens en gedachten.
  • Plaats de geteste stemvork op het linker been boven op het bovenbeen. Laat de stemvork langzaam -let op echt langzaam- in de richting van de pijl met een boog naar beneden richting de voeten glijden. Je voelt aan de stemvork precies waar de blokkades zitten. Hier hapert de stemvork. Je kunt dan op die haperplek je stemvork langer laten staan. Begin dan weer opnieuw en kijk of je nu wel door die plek heen komt zonder te haperen. Dit doe je net zo lang tot je beide pijlen boven en onderbeen in stroming hebt gebracht. Ook hier vraag je regelmatig wat de cliënt ervaart. De emoties en gedachten krijgen ook hier weer de ruimte, waardoor zij makkelijker geaccepteerd worden en de energie weer kan gaan stromen.
  • Plaats de stemvork op het rechterbeen en volg dezelfde procedure als bij het linker been.
  • Rond de sessie af volgens de procedure die in de syllabus vermeld staat. Lemniscaat beweging om het auraveld in harmonie te brengen na de behandeling. Hiervoor gebruik je de Meester stemvork 128 Hz
  • Veel succes en laat me weten hoe je ervaring is met deze behandeling.