Noorderlicht essentie

Noorder-licht van de toekomst
 

Een straal verlaat nooit haar bron
Hoe alleen en klein ook door het duister omrand
Onvernietigbaar is haar band
Met de grote eeuwige zon

 Noorderlicht, Licht van de toekomst.

Noor betekend Licht (Licht van Allah)    Noorderlicht = Licht van het Licht

Noorderlicht (Aurora Borealis = dageraad van het Noorden)

Aurora 1 

Licht van de dageraad

Voor mij is het Noorderlicht een gesprek tussen hemel en aarde. Tussen de zon in de aarde en de Al - Zon. Een stralende omhelzing tussen een uit de aarde verloste zon en een hemelse zon. De aarde verlangt ernaar om weer een stralende ster te worden.De aarde sproeit in het Noorden duizend blauwe vonkenbloesems
En verkondigt aan de nacht haar hunkerende dromen
Daarom ook moet de mens zijn vlammenkelk behoeden
Wanneer hij, daardoor aangeraakt, licht vervuld ontwaakt.


Vleugels van Licht
Vleugels van Licht

 

Anders en aardser gesproken is het Noorderlicht een gesprek tussen magnetisme van de aarde en de elektrische deeltjes van de zon. De elektrische deeltjes die van de zon komen noemt men "zonnewind". Deze zonne winden veroorzaken magnetische stormen hier op aarde. Wanneer de zon een grote activiteit vertoont kunnen wij op aarde sterk poollicht waarnemen. Meestal 26 dagen later opnieuw daar de zon dan om haar as gedraaid is en opnieuw haar zonnewind doet waaien naar de aarde.

Tijdens de Noorderlicht healingen vormt er zich een "gesprek" tussen de aardse kwaliteiten en de hogere geestelijke kwaliteiten van de mens. Door dit "gesprek" hersteld de verbinding waar nodig en kan de mens zich als een eenheid ervaren.

Kleurenpracht
Kleurenpracht

Pas bij een ware, gezonde verbinding tussen ons geestelijk en ons aardse goed kunnen we leven vanuit de stroom. Mijn visie is dat het er om gaat om in het midden gebied thuis te raken. Alleen aarde mens zijn houdt vast, alleen kosmisch mens zijn is zweverig. De kracht en het gezonde evenwicht zit in het middengebied tussen aarde en kosmos.

 Je voeten op de grond
Je hoofd helder en Licht
Je harte warmte stroomt
naar alle mensen om je heen

 

Lief mens; ken jezelf, bevrucht jezelf met de wijsheid vanuit de geestelijke wereld, zet je voeten op de grond en je bent een rijk mens.

Lichtgroet Noor Elffers