Fonoforese wat is het

Fonoforese is het werken met stemvorken ter ondersteuning van de balans, harmonie en genezing van mens, dier, plant en omgeving.

Zuivere stemvork Frequentie

Een stemvork heeft 1 frequentie die puur en zuiver in trilling gebracht kan worden. Het in trilling brengen van een stemvork doen we door hem aan te slaan op een rubberen bal of blok. Breng je vervolgens de trillende stemvork in het energieveld of aura van een mens, dier of plant, dan neemt het organisme deze trilling op. Alle delen in het organisme die dezelfde resonantie kennen beginnen mee te trillen. Die delen die van oorsprong deze frequentie kennen maar uit balans zijn geraakt door vervuiling en stress herinneren zich de oorspronkelijke trilling weer. Door het herinneren wordt het zelfgenezend vermogen aangespoord om de oorspronkelijke frequentie weer aan te nemen. Zo herstelt het organisme zich uit zichzelf door de juiste frequentie aan te bieden aan het energieveld.

Resonantie

Ieder orgaan in ons lichaam heeft een eigen trillingsfrequentie. Dr. Rife stelde in 1920 verschillende lijsten op van de frequenties van organen. Hier wordt in de Fonoforese gebruik van gemaakt. Hans Cousto, een Zwitserse mathematicus en musicoloog, heeft diverse andere frequenties, zoals die van de planeten ontdekt en tot stemvorkfrequenties omgezet. Vervolgens zijn Inge Schubert en Thomas Künne met deze verschillende stemvorken en frequenties therapeutisch aan het werk gegaan en kwamen tot prachtige resultaten. Zij hebben hier de bijzonder mooie Fonoforese Therapie Opleiding uit ontwikkeld. Deze opleiding heb ik gevolgd en mocht ik in het Nederlands vertalen en doorgeven. In de loop van de afgelopen veertien jaar heb ik hier mijn eigen onderzoek, ervaringen en kosmische doorgevingen aan toegevoegd. Zo is de huidige Fonoforese Opleiding ontstaan waarin je een schat aan krachtig werkende behandelwijzen vindt.

Hoe gebruik je stemvorken

Stemvorken kunnen zowel in het auraveld als op het lichaam geplaatst worden. Hiervoor zijn verschillende technieken mogelijk, die elk een ander effect hebben op het organisme. Wanneer je de stemvork bij de oren houdt werkt de frequentie via het gehoor en de watermoleculen van het lichaam. De trilling wordt opgenomen en door het vocht in ons lichaam doorgegeven en verder gedragen naar de diverse organen en weefsels. Plaats je de stemvork op het lichaam dan werkt de trilling heel direct op die plek en in die omgeving als een soort diepe celmassage. Wanneer je de stemvork op een acupunctuurpunt plaatst is de werking in de meridiaan en het betreffende punt zeer krachtig. Het prettige van de stemvork op acupunctuurpunten is, dat de huid niet doorboord wordt en dus intact blijft.

Vervuiling en blokkades

Vervuiling in het weefsel kan leiden tot onvoldoende informatieoverdracht. De informatieoverdracht in het weefsel is belangrijk om het lichaam optimaal te laten functioneren. Alle vervuiling en verstoringen worden opgeslagen in het weefsel wat het meeste water bevat, ons bindweefsel. Deze vervuiling ligt als het ware in laagjes opgeslagen. Laag voor laag trilt de stemvork met de juiste frequentie door de blokkade en vervuiling heen. Daarbij wordt als eerste de laatst opgelopen vervuiling of blokkadelaag aangepakt en daarna de onderliggende lagen.

Een aantal mogelijke vervuilingen:

Inentingen, kwik (uit vullingen), virussen, pesticiden (via voedsel), diverse E nummers (onnatuurlijke kleur, geur en smaakstoffen en toevoegingen voor houdbaarheid van ons voedsel), veel alopatische medicijnen en narcosegassen.

Hoe kunnen blokkades mogelijk ontstaan?

Blokkades in het lichaam ontstaan door: Emotionele traumatische gebeurtenissen, fysieke ongelukken, geboorte trauma's, psychische spanningen en stress, onverwerkte sterfervaringen (vorige levens), het vasthouden van niet-eigen energieën, het vasthouden van mentale overlevingsstrategieën die niet meer dienend zijn, erfelijke belasting die generatie op generatie wordt doorgegeven in de cellen.

Om met de fonoforese te kunnen werken is er net als bij andere diciplines een gedegen vakopleiding nodig. We werken met trillingsfrequenties die in de verschillende lagen van onze lichamen (fysiek, ether, emotioneel, astraal, mentaal en de causale) een andere effect kunnen hebben. Wat in het fysieke lichaam een gunstig effect kan hebben hoeft in het causale veld geen gunstig effect te hebben. Net als hoge homeopatische potenties goed kunnen zijn voor de kwaal waarvoor je bij de klassiek homeopaat komt, bijvoorbeeld als reactie een thymus breuk kunnen geven. Wanneer we sterk inwerken op de ene kant van het lichaam zullen we als therapeut ook rekening moeten houden dat dit op een ander vlak in het lichaam een tegenreactie oproept. Dit en nog veel meer doceer ik tijdens de opleidingsdagen. Hierdoor kun je onderbouwd werken met je cliënt en weet je wat je doet.