Betalingsvoorwaarden en annuleringen

BETALINGSVOORWAARDEN

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons een bevestiging. Het lesgeld dient betaald te zijn minimaal één week voor aanvang van de betreffende fonoforese workshop of Fonoforese opleiding. Tegen extra betaling van 5 euro per termijn is betaling in termijnen mogelijk' bij meerdaagse workshops of opleidingen. Informatie hierover kunt u opvragen bij het Noor Elffers. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ovv. Aanvraag termijnbetalingen

ANNULERING DOOR CURSIST

Wanneer u verhinderd bent om deel te nemen aan een cursus/ workshop of opleiding waarvoor u zich heeft ingeschreven dan dient u dit schriftelijk door te geven. Binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van inschrijving, kunt u uw inschrijving kosteloos terug trekken. Na deze 14 dagen zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:

  1. Elke annulering dient schriftelijk per mail of brief te worden gedaan.
  2. Elke annulering is pas van kracht nadat deze door Noorderlicht Centrum of Fonoforese Academie schriftelijk is bevestigd.
  3. Annuleren is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag van desbetreffende Fonoforese cursus, opleiding of workshop.
  4. Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang zal restitutie van het lesgeld vermindert met 20% plaats vinden.
  5. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang of bij annulering na aanvang van de workshop, cursus of opleiding vindt er geen restitutie plaats (u bent 100% van het lesgeld verschuldigt) Wel behoudt u het recht op deelname aan een volgende opleiding (tegen betaling van eventuele meerkosten)
  6. Er bestaat de mogelijkheid een andere cursist in uw plaats aan te melden mits deze cursist aan de cursusvoorwaarden voldoet.
  7. Bij meerdaagse opleidingen, workshops of cursussen bent u het volledige lesbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle lesdagen te volgen. Dit geldt ook wanneer u ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen. Voor verzuimde lessen vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Bij wanbetaling komen alle kosten zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer. U bent ten alle tijden verplicht het lesgeld (cursusgeld) te betalen.

ANNULERING DOOR NOORDERLICHT CENTRUM en Fonoforese Academie

Bij overmacht behoudt het Noorderlicht Centrum en Fonoforese Academie zich het recht voor een Fonoforese workshop, cursus of opleiding te annuleren (bijvoorbeeld bij te weinig deelname om een cursus kostendekkend te organiseren). De ingeschreven cursisten zullen onmiddellijk van dit besluit op de hoogte worden gebracht en het eventueel reeds betaalde lesgeld wordt volledig gerestitueerd binnen 7 werkdagen. De eventuele aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is beperkt tot maximaal het door de student betaalde lesgeld.

Augustus 2015