Stemvork therapie inhoudelijk

Diepe celmassage

Alles is energie, ook ons lichaam is energie. Energie is trilling. Is ons lichaam in onbalans dan heeft het een onregelmatige trilling. Bieden we ons lichaam een zuivere, gezonde trilling aan dan herstelt de balans zich en genezen wij. Een van de manieren om ons lichaam gezonde trilling aan te bieden is met de stemvorken. De stemvorken zijn afgestemd op verschillende zuivere trillingsfrequenties van de aarde en de kosmos.

Geluidsfrequenties

De stemvorken hebben verschillende geluidsfrequenties. Deze frequenties werken diep door in de totale mens. In zijn lichaam, zijn ziel en zijn geest. Wanneer je bedenkt dat wij voor meer dan 75% uit water bestaan en je weet dat water de trilling overbrengt en vasthoudt zelfs voor een hele lange tijd, dan is het goed voor te stellen hoe de trillingen van de stemvorken ons hele lichaam, ons hele systeem, kunnen doortrillen en in evenwicht kunnen brengen.

Bij stemvorktherapie gebruiken we de stemvorken als middel om de blokkades op fysiek of energetisch gebied los te trillen. De stemvork biedt de gezonde trilling aan waardoor het lichaam zich weer herinnert hoe het van oorsprong stroomt. Daar waar blokkades zijn worden deze "gemasseerd" door de stemvorktrilling. Het is als het ware een diepe celmassage. De trillingen van de stemvorken werken diep in het hele organisme door. Niet alleen de fysieke lagen maar ook de aura en energielagen worden in trilling en resonantie gebracht. Je kunt dit ook frequentietherapie noemen.

De stemvorken geven een zachte trilling die meestal door de cliënt ook goed te voelen is. Het is een aangename en prettige ervaring die de cliënt in een diepe rust kan brengen. Daarbij is de stemvorktherapie uiterst doeltreffend, daar de trilling heel gericht ingezet wordt op een pijnpunt of blokkadegebied.

Klachtgericht

Al naar gelang de klacht waarmee de cliënt komt zal ik een totale stemvorkbehandeling kunnen geven of de stemvorken ter ondersteuning bij healing gebruiken. Het werken met de stemvorken kan heel specifiek klachtgericht tot heel breed als balans en harmonie brenger ingezet worden.

Er zijn meer dan 80 specifieke stemvorkbehandelingen mogelijk voor de meest uiteenlopende klachten op fysiek, emotioneel, sociaal, mentaal en spiritueel gebied. Voor meer informatie over fonoforesetherapie en welke klachten behandeld kunnen worden verwijs ik je naar de Klachtenlijst stemvorken. Deze klachtenlijst is slechts een kleine greep uit alles wat er mogelijk is met stemvorken.

Planeten en organen

Er zijn een hele serie planeetstemvorken. Hans Cousto was in staat de omlooptijd van bepaalde planeten met betrekking tot de aarde uit te rekenen. Deze omlooptijd bracht hem bij bepaalde planeetfrequenties. Deze frequenties zette hij om tot een hoorbare toon die gevat in een stemvork een trillende weergave is van de kracht van die betreffende planeet.

Planeten werken diep door met hun krachten en energieën in de mens. Elke planeet werkt specifiek in op één van onze organen. Wanneer een orgaan uit balans is geraakt met het daarbij behorende chakra, dan is het voor de planeet lastiger om als het ware door de ruis heen te dringen. Stemmen we het chakra dan weer op de juiste planeet of frequentie af dan kan het chakra weer dienen als een zuivere poort. Een poort tussen de kosmos en het menselijk lichaam. Het betreffende orgaan wat met dat chakra samenhangt heeft nu weer de gelegenheid te herstellen. Hierbij gaan we er van uit dat de macrokosmos en de microkosmos met elkaar in evenwicht en overeenstemming zijn. Het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken in de fonoforese of toonpunctuur.

Chakramassage

De stemvork kan ingezet worden wanneer bijvoorbeeld een chakra minder doorstroomt. Voor het afsluiten van een heftige emotionele sessie is een harmoniserende en balans brengende chakrabehandeling heel prettig. De balans en harmonie wordt hersteld en de cliënt keert in een rustige stemming terug naar huis.

Auramassage

Ook een auramassage kan goed met stemvorken. Als afsluiting van een heftige emotionele sessie brengen we weer balans en harmonie in het auraveld waardoor de cliënt de al te heftige emoties kan loslaten. Ook kan de aura gereinigd worden met behulp van bepaalde stemvorken. Dit is heel heilzaam voor mensen die in een drukke werkomgeving vertoeven waarin zij veel energie van andere mensen opnemen in hun auraveld. Het reinigen en in balans brengen via de aura doe ik ook graag bij mensen die door veel medicijngebruik (bijvoorbeeld chemo of prednison) vervuild zijn geraakt.

Van buiten naar binnen en uitdeuken

Een ziekte of klacht ontwikkelt zich regelmatig van buiten naar binnen. Meestal ontstaat zij in het emotionele, mentale en astrale auraveld. Door de gifstoffen en de frequenties waarmee onze leefomgeving doordrongen zijn (wifistraling o.a.). Door emoties die wij niet voldoende verwerken of een plek geven; doordat we bepaalde ziekmakende gedachten en frustraties toelaten, vormt zich vanuit het auraveld een donkere, minder stromende energie richting het lichaam. Hoe langer we deze emotie of gedachte voeden in ons dagelijks leven hoe verdichter de energie wordt tot zij uiteindelijk in het lichaam zich uit in een ziekte. De juiste stemvorkfrequentie is in staat deze ziekmakende energie te doortrillen en op te lossen. De trillingsfrequentie werkt vanuit het grofstoffelijke naar het fijnstoffelijke gebied toe en deukt als het ware de blokkade uit. Natuurlijk is het emotionele en mentale niet het enige wat de oorzaak van alle klachten zijn. De huidige hecktiek en vervuilde leefomgeving vormen een groot gevaar voor ons menselijk wel bevinden en onze gezondheid.